Etikett: avhandling

  • Att leva i ständig välsignelse

    Om Sjöberg, Lovisa Mienna (2018). Att leva i ständig välsignelse: en studie av sivdnidit som religiös praxis. Oslo: Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet  Kurslitteratur i ekoteologi, och jag skrev så här i kursportalen. Sjöbergs avhandling Att leva i ständig förnyelse lär mig mycket. Om språket: först fastnar jag på hackiga meningar och ord som inte…