Hen-debatten har väl inte undgått någon. Jag är alltid lika förbryllad när någon säger att det är ett konstruerat ord. Vilka ord i språket är inte konstruerade?

Jag tror att språket vi använder påverkar verkligheten. När jag började läsa medie- och kommunikationsvetenskap en gång för evigheter sedan blev jag helt uppslukad av teorierna om sociala representationer. En stol är inte en stol för att den är en stol. I det ligger både värderingar och beslut, som skapar en kollektiv överenskommelse. Språket är godtyckligt, sa min lärare, och det öppnade helt nya världar. Så mycket går att påverka. En vägg är kanske inte en vägg – det är bara vi som har bestämt oss för att kalla den en vägg. I stort sett, i alla fall.

Det är inte det vi faktiskt ser som gör att vi associerar till att något är på ett visst sätt. Det finns redan en ”hård kärna” där, som är djupare rotad än vi är medvetna om. Och de här tankebanorna körs in samtidigt som språket lärs in.

Att använda ett visst ord istället för ett annat styr både tankar och agerande.

Fler som är inne på samma spår: